Nov 7, 2021

Ptr. Ramon Macapagal - "Ang Sambahayan"

Tagalog Sermon Deuteronomy 20:12 (2021-11-07)