Nov 16, 2021

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Mahal ni Cristo ang Kanyang Iglesya"

Tagalog Sermon from Ephesians 5:21-33 (2021-11-14)