Oct 6, 2019

"Tularang Relasyon Ng Pastor Sa Iglesia" (1Thes. 2:17 - 3:13)