Jan 17, 2022

Ptr. Ramon Macapagal - "Ang Kahalagahan ng Buhay"

Tagalog Sermon from Genesis 4:1-24 (2022-01-09)