Jan 24, 2022

Ptr. Ramon Macapagal - "Huwag kang Magnanakaw"

Tagalog Sermon from Exodus 12:15 (2022-01-23)