Feb 17, 2022

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Dapat ay Nasa Bahay Ako ng Aking Ama"

Tagalog Sermon from Luke 2:41-52 (2022-02-13)