Mar 26, 2022

Jesse Torres - "Ang Tamang Pagmamalaki"

Tagalog Sermon from Galatians 6:11-15 (2022-03-27)