Nov 3, 2019

"Ang Araw Ng Panginoon" (1Thes. 5:1-11)