Oct 27, 2019

"Ang Kaaliwan ng Pagbabalik Ni Kristo" (1Thes. 4:13-18)