Aug 24, 2022

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Kapangyarihan ng Ebanghelyo na Magligtas at Magbago"

Filipino Sermon from 1 Thessalonians 1:1-10 (2022-08-21)