Nov 17, 2019

"Bagong Buhay At Pagkakaisa" (Ezek. 36)