Dec 4, 2022

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Pagpapatuloy sa Kaligtasan at Kabanalan"

Tagalog Sermon from 2 Timothy 3:10-4:8 (2022-12-04)