Dec 11, 2022

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Si Jesu-Cristo ay Naparito para Magligtas ng Makasalanan"

Tagalog Sermon from I Timothy 1:12-20 (2022-12-11)