Dec 18, 2022

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Nais ng Diyos na ang Lahat na Makasalanang Tao ay Maligtas"

Tagalog Sermon from 1 Timothy 2:1-15; 3:14-16 (2022-12-18)