Dec 29, 2019

Mabuhay At Mamatay Para Sa Kaluwalhatian Ni Kristo

Tagalog Sermon - 2019-12-29. Sermon from Philippians 1:21 - Living for the glory of Christ