Jan 5, 2020

Magpakatibay sa Panginoon sa Bagong Taon

by Ismael Montejo Jr.

Tagalog Sermon from Philippians 3:12-4:1 (2020-01-05)