Jan 12, 2020

Dakilang Anak Bilang Dakilang Rebelasyon

Tagalog Sermon from Hebrews 1:1-4 (2020-01-12)