Feb 2, 2020

"Magagawa Natin Ang Lahat Dahil Kay Kristo"

Sermon from Philippians 4:10-20