Feb 16, 2020

"Ang Kahangalan Ng Paglaban Sa Dios"

Sermon from Exodus 1:8-22. (2012-0216)