Apr 26, 2020

Halina't Tayo'y Sumamba sa Tunay at Buhay na Diyos

by Ptr. Ismael Montejo Jr.

A Sermon from Psalms 95 (2020-04-26)